Музейное пространство Гомельщины и Черниговщины
Проект "От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству"
 • Главная
 • культура - Днепровский паром. Музейное пространство Гомельщины и Черниговщины

культура - Днепровский паром. Музейное пространство Гомельщины и Черниговщины

Гомельский дворцово-парковый ансамбль как памятник усадебной культуры

Литвинова Татьяна Федоровна, кандидат искусствоведения, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Гомельский дворцово-парковый ансамбль — это комплексный памятник материальной и духовной культуры, территория появления первых гомельчан и место многочисленных исторических событий, которые происходили на нашей земле в различные времена.

C конца XVIII ст. до революции 1917 г. здесь располагалась богатая дворянская усадьба, начавшая создаваться графской семьей Румянцевых и окончательно оформившаяся при последних владельцах — княжеской семье Паскевичей. К счастью, многие ее элементы сохранились до наших дней, что делает бывший усадебный комплекс одним из немногочисленных целостных памятников архитектурно-паркового искусства Беларуси, представляющих большую ценность для исследователей и любителей старины.

Основа разместившегося на высоком берегу реки Сож дворцово-усадебного ансамбля была заложена в екатерининскую эпоху при генерал-фельдмаршале П.А. Румянцеве-Задунайском возведением каменного дворца в стиле классицизма. При последующих владельцах дворец неоднократно перестраивался, в нем производились серьезные реконструкции, восстановительные работы, со временем его окружил пейзажный парк, появились различные усадебные объекты.

Етнічні визначники культурина пограниччі: виклики і дилеми

Чмелик Роман,директор Львівського історичного музею, доктор історичних наук, віце-президент Українського комітету ІСОМ.

Кожен четвертий лелека в світі є поляком
(Напис на плакаті у Варшавському зоопарку)

ХХ століття — століття двох світових воєн, революцій, розпаду імперій і виникнення сучасних незалежних держав. Поділ територій і переміщення кордонів було загрозою не тільки для людей, але також і для історико-культурних пам’яток. Багато конфліктів у міжнародних стосунках безпосередньо стосується інтерпретації, використання, привласнення чи нищення культурної спадщини, яка знаходиться на межі зіткнення етносів. У ХХ столітті окреслені проблеми дуже часто були причиною політичних спекуляцій і маніпуляцій.

Кожна політична сила хоче привласнити минуле і з його допомогою, використовуючи його як інструмент, привласнити сучасне. На пограниччі кожна етнічна група, яка домінує в силу політичних причин, хоче привласнити минуле цього цілого простору з метою привласнення сучасності. А для цього при кожній можливості хоче поставити свої печатку, знак, штамп, маркер етнічної чи національної належності на якомога більшу кількість різного роду об’єктів природи і культури. Такі дії стають вихідним пунктом аналізу, на підставі якого твориться нова історична нарація, формуються нові етнічні чи національні міфи і легенди.

Изданы материалы международной конференции "Днепровский паром. Историко-культурное взаимодействие"

Издание Днепровский паром. Историко-культурное взаимодействие

Вышел в свет сборник материалов международной конференции "Днепровский паром. Природное единство и историко-культурное взаимодействие белорусско-украинского пограничья", проходившей 26-27 апреля в Гомеле в рамках проекта "От партнёрства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству".

Презентации сборника пройдут 30 сентября в Лоеве и 5 октября в Гомеле. Материалы конференции будут распространены по музеям, библиотекам и учреждениям образования Гомельской и Черниговской областей. Также они будут размещены на сайте проекта "От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству", который начнёт свою работу в конце сентября.

Корюківський музей як культурно-освітній центр та відкритий громадський простір

Бабич Людмила,директор Корюківського історичного музею.

Стаття розкриває шляхи перетворення музею зі сталого місця зберігання артефактів культурної спадщини на відкритий та динамічний громадський простір соціальної взаємодії за останні 5 років.

Корюківський музей був створений рішенням виконавчого комітету Корюківської районної ради народних депутатів у 1980 році як Музей бойової і трудової слави. Сьогодні засновником музею є Корюківська міська рада. Музей має площу 250 кв. м. Експозиція музею розміщена в п’яти залах і охоплює проміжок часу від палеоліту до сучасності. Один із залів виставковий.

Сьогодні музей своє майбутнє вбачає в утриманні балансу між традиційними функціями музейного закладу та інноваційними технологіями, інтерактивністю. Для себе, поки що, ми знайшли два шляхи — спеціалізуватися на вузькому краєзнавчому матеріалі і пропонувати інтерактив, в якому відвідувач може отримати не лише нові знання, а й спробувати освоїти їх на практиці. Для цього можна і потрібно прив’язувати краєзнавчий матеріал до місцевості, проводити пішохідні екскурсії та квести. Це завжди викликає зацікавлення у дорослих і ажіотаж у дітей.

Так, 2018 року до Дня сім’ї Корюківським історичним музеєм спільно з КММГО «Альтернатива» було організовано та проведено родинний квест — «Солодкий скарб Омеляна Каруки». Головне завдання — скласти карту захованого скарбу і відшукати його. Пройти квест — це чудова нагода для родин попрацювати єдиною командою, провести час на свіжому повітрі та отримати незабутні враження.

Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" як містоутворюючий чинник Батурина

Сердюк Наталія,завідуюча відділом науково-просвітницької роботи Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Закладу, який маємо честь представляти, цього року виповнилося 25 років з дня заснування. Зв’язок музейного закладу і міста триває з 1975 року, часу заснування Батуринського історико-краєзнавчого музею. 14 червня 1993 року на його базі створено Державний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», спочатку як комунальний заклад Чернігівської обласної ради.

У 2006 році з ініціативи Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради заклад було переведено в управління Міністерства культури України, а за рік, у листопаді 2007 році, Указом Президента України В. Ющенка закладу присвоєно статус національного. Наступного року в унісон із заповідником селищу Батурин було надано статус міста. Відтоді написана не одна славетна сторінка плідної співпраці заповідника, міста, районної і обласної гілок влади. Міська влада сприяла вирішенню питань землевпорядкування і землевідведення, вже котрий рік сприяє організації заходів патріотичного спрямування, у тому числі обласного, ба, навіть державного значення.

Не випадково, з самого початку створення музейного закладу в Батурині селищна (міська) влада працювала в тандемі з музеєм, пізніше заповідником, особливо активно за каденції нинішнього міського голови Леоніда Душі.

Природный ландшафт Восточного Полесья как условие формирования материальной и духовной культуры региона

Павловский Александр Илларионович, кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой геологии и географии геолого-географического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.

Андрушко Светлана Владимировна, кандидат географических наук, доцент, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.

Полесье — равнинные территории, соотносимые с территориями распространения древних аллювиальных, аллювиально-озерных и флювиогляциальных отложений (главным образом песков) в периферийной зоне плейстоценовых материковых оледенений Европы (Полесская низменность, Мещерская низменность России, равнинные районы Польши).

Белорусское Полесье является частью обширной территории в пределах Полесской низменности, расположенной преимущественно в пределах бассейна реки Припять. Восточное Полесье — историко-этнографический регион и физико-географическая область, занимающие восточную часть Полесской низменности. Своеобразие и отличительные черты Восточного Полесья определяются широким развитием сильно заболоченных аллювиальных, озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин с разнообразными формами сильно денудированных краевых ледниковых и эоловых комплексов.

Программа круглого стола по итогам проекта "От партнёрства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству" 28 ноября 2018 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА "ОТ ПАРТНЁРСТВА МЕСТНЫХ МУЗЕЕВ
К ШИРОКОМУ ТРАНСГРАНИЧНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ"

Предварительная программа
(28 ноября 2018 г.)

Проект "От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству"

В рамках Программы территориального сотрудничествастран Восточного партнёрства Беларусь – Украина (EaPTC)

Срок реализации:2018 г.

Цель:Наладить культурное сотрудничество приграничных районов Беларуси и Украины для сохранения и использования культурно-исторического наследия региона.

Задачи:

 • Объединить ряд музеев Гомельской и Черниговской областей туристическим маршрутом.

 • Повысить квалификацию музейных сотрудников, познакомить их с инновационными методами музейной работы.

 • Создать трансграничную интернет-платформу, которая объединит информацию о музеях и культурно-историческом наследии региона.

 • Привлечь внимание местных жителей к культуре и истории региона, нарастить его туристический потенциал.

Смотреть календарь событий проекта

Проект финансируется совместно с Европейским союзом и реализуется в партнёрстве, возглавляемом общественной организацией "Белорусский зеленый крест" в сотрудничестве с Национальным университетом "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко и Историко-археологическим музейным комплексом “Древний Любеч”.

Проект "От партнёрства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству"

Финансируется совместно с Европейским Союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства Беларусь — Украина (EaPTC).

Один из логотипов проекта "Днепровский паром"

Программы территориального сотрудничества открывают для стран Восточного партнерства возможность определить и совместно решать общие задачи приграничных территорий, обеспечивая тем самым устойчивое экономическое и социальное развитие на местном уровне.

EaPTC охватывает четыре программы территориального сотрудничества: Армения — Грузия, Азербайджан — Грузия, Беларусь — Украина и Молдова — Украина.

Срок реализации проекта: 2018 г.

Зона реализации:Гомельская область (Республика Беларусь); Черниговская область (Украина).

Музеи белорусско-украинского пограничья находятся в непосредственной близости, но взаимодействие между ними пока налажено слабо. Тем не менее перед ними стоят общие проблемы. Чтобы утвердить свой статус региональных культурных центров, местным музеям нужно перенимать успешный опыт, использовать инновационные методы музейной работы, выходить на новый качественный уровень. В этом может помочь объединение усилия белорусской и украинской сторон.

Главная цель проекта — объединить ряд музеев Гомельской и Черниговской областей туристическим трансграничным маршрутом, наладить сотрудничество и взаимодействие между ними.

Задачи:

 • Повысить потенциал местных музеев благодаря использованию новых форм работы и обмену опытом.
 • Познакомить музейных сотрудников с инновационными методами музейной работы.
 • Создать трансграничную интернет-платформу, которая объединит информацию о музеях и культурно-историческом наследии региона.
 • Привлечь внимание местных жителей к культуре и истории региона, нарастить его туристический потенциал.

План реализации проекта:

 • Подготовка и проведение круглых столов для представителей музеев, культурных и образовательных учреждений.
 • Развитие и деятельность общественной трансграничной координационной музейной группы.
 • Подготовка и проведение международной конференции "Днепровский паром. Историко-культурное взаимодействие", посвящённой культурно-историческому наследию региона, публикация материалов конференции.
 • Подготовка и проведение международного форума "Местные музеи: новые формы и инновации", посвящённого ознакомлению музейных сотрудников с новыми достижениями в музейной сфере, способами их использования и адаптации в музеях региона, публикация материалов форума.
 • Подготовка и проведение воркшопа по разработке трансграничного интермузейного экскурсионного маршрута.
 • Разработка новых тематических выставок, экскурсий с интерактивным сопровождением.
 • Подготовка и проведение международного пленэра по культурно-историческим местам Гомельщины и Черниговщины.
 • Издание иллюстрированного справочника-путеводителя по истории и культуре региона для музейных сотрудников.
 • Разработка и создание трансграничной музейной интернет-платформы.
 • Подготовка и проведение круглого стола для таможенников, пограничников и представителей органов власти с экскурсией по части маршрута.
 • Подготовка и проведение ознакомительного тура для представителей сферы образования.
 • Подготовка и проведение медиа-тура для туроператоров и журналистов по трансграничному интермузейному экскурсионному маршруту, созданному в рамках проекта.
 • Подготовка и проведение выставок по итогам проекта.

Смотреть календарь событий проекта

Работа Государственного учреждения культуры "Музей битвы за Днепр" по развитию музейной деятельности, внедрению новых форм и методов работы

Стадникова Римма, директор Государственного историко-культурного учреждения «Музей битвы за Днепр».

В условиях современной динамики общественного развития для обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы проникнуться такими чувствами, молодому человеку недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, но и необходимо получить объективное историческое знание. Это возможно осуществить только в музее, благодаря эффекту первичности, достоверности и наглядности экспонируемых ценностей истории и культуры. Здесь связь времен ощущается в конкретном предметном представлении, появляется возможность научить, как бы видеть историю, представлять все то, что стоит за предметом, понимать, что предметы вчерашнего и сегодняшнего дня — определенные звенья в цепи времени.

Музейная образовательная среда, использование разнообразных форм и методов в работе выступают действенными средствами в приобщении посетителей к ценностям материальной и духовной культуры, к историко-культурному наследию, формируют патриотизм. С другой стороны, благодаря эстетической составляющей музея, в этой среде происходит развитие визуального мышления, нравственных основ личности, художественного вкуса, вырабатывается умения: оценивать предметы музейного значения, слышать и вести диалог.

Сокиринський палацово-парковий комплекс як осередок культури та мистецтва

Ральченко Ирина Григорьевна, директор Черниговского областного художественного музея имени Григория Галагана.

Говорячи про художнє життя початку та середини ХІХ ст., не можна не відзначити важливу роль у цьому процесі меценатської, благодійної діяльності. Як зазначає відомий дослідник цього періоду, мистецтвознавець Валентина Рубан, саме «… з виникненням та утвердженням дворянського стану подібна діяльність стає особливо активною. Велика знать починає колекціонувати твори мистецтва та раритети національної старовини. Поступово в родових помістях Розумовських, Тарновських, Капністів, Рєпніних, Дараганів, Маркевичів, Галаганів, розташованих на Чернігівщині, Полтавщині та інших етнографічних територіях, зосереджуються цінні зібрання творів мистецтва» [7, с. 34].

Збиральницька діяльність, створення музичних та театральних труп впливали на формування відповідної духовної атмосфери, котра приваблювала творчу інтелігенцію і сприяла процесам культурного взаємообміну. Саме в таких помістях зустрічалися діячі різних культур, які відкривали для себе Україну, її культурні надбання, наприклад Качанівка Тарновських.

Окрім цього тут відбувався також і процес взаємопроникнення дворянської та народної культур, що в свою чергу відіграло позитивну роль в розвитку української культури в цілому.

Формы работы ГУК "Музей битвы за Днепр" с местным сообществом в целях развития исторической и культурной среды населенного пункта

Семашко Ксения,старший научный сотрудник Государственного историко-культурного учреждения «Музей битвы за Днепр».

Историческая и культурная среда определена разнообразием сообществ населенного пункта на разных этапах его развития. Историческая и культурная среда соединяет в себе прошлое с настоящим, традицию с современностью, культуру повседневности и бытия местного населения, подталкивая, при этом, современника в определенной мере самостоятельно познавать прошлое.

В работе с посетителями сотрудниками Музея битвы за Днепр используются традиционные формы работы, однако они претерпевают изменения: от пассивного восприятия и изучения истории и культуры — к активному, деятельному вкладу, как сотрудников музея, так и различных групп посетителей в сохранение и развитие культурной и исторической среды населенного пункта.

Для работы музея с посетителями школьного возраста используется одна из базовых форм культурно-образовательной деятельности — игра. Внедрение этой своеобразной формы для сохранения и интерпретации наследия района имеет положительный результат, как нам кажется, нам удалось выработать парадигмы осознания юными жителями Лоева исторического и культурного наследия.

Сотрудником музея был разработан сценарий игры-путешествия «Лоева Гора. Discover». Игра направлена на формирование заинтересованности у подрастающего поколения и его семьи в изучении и сохранении историко-культурного наследия; популяризацию исторического и культурного наследия, объектов природы Лоевского района; знакомство с историко-культурной и природной средой города [5].